SPOLEČNOST PUPA NETESTUJE NA ZVÍŘATECH

Naším záměrem je dobrovolné respektování pokynů evropského společenství, které z etických důvodů doporučují, aby bylo testování in vitro a testování in vivo prováděno na lidských dobrovolnících pod dermatologickou kontrolou.

U testování in vitro lze předpokládat případné podráždění, takže každý dobrovolník může bezpečně podstoupit testování in vivo.
Co se týká ingrediencí, je potřeba rozlišovat:
-ingredience, využívané po desetiletí pro výrobu kosmetických přípravků jež jsou opatřeny soubory toxikologické dokumentace, obsahující údaje týkající se experimentů na zvířatech prováděných v minulosti
-zatímco u surovin nově objevených od roku 2009 platí povinnost nahradit testování na zvířatech jinými, vědecky schválenými alternativními testovacími metodami.
Navíc od roku 2009 do roku 2013 a dále se zákaz rozšířil i na oblast obchodování s kosmetickými produkty s obsahem surovin, testovaných na zvířatech v zemích mimo EU.

 

Zdroj: Pinterest

Hotové produkty PUPA nejsou testovány na zvířatech jak předepisuje kosmetická norma z roku 2004.

Závěrem je třeba uvést, že i přes významný pokrok, dosažený v posledních letech, bude přechod k alternativním metodám ještě vyžadovat vyšší úsilí a dosažení dalších vědeckých poznatků, aby tato metodika mohla zajistit odpovídající aspekty bezpečnosti produktů a ingrediencí a současně zdravotní nezávadnost pro spotřebitele, což zůstává hlavní prioritou. Pupa a Pupa produkty jsou vždy v souladu se současnými a budoucími rozhodnutími zákonodárce.

 


Akce

Všechny akce